Laparoscopische colon chirurgie - aankomende chirurgen

Nieuw: Training voor aankomende chirurgen

Laparoscopische ervaring is steeds vaker een eis voor een plek in een maatschap. Jonge klare chirurgen beschikken vaak wel over laparoscopische basisvaardigheden, maar hebben niet genoeg laparoscopische ervaring bij complexe ingrepen.

LIMIS heeft daarom speciaal voor ouderejaars en jonge klare chirurgen de side-by-side training laparoscopie ontwikkeld. Inhoudelijk is de training gelijk aan de training voor chirurgen. LIMIS biedt deze training al ruim 10 jaar aan. De training bestaat uit 12 trainingsdagen met 24 complexe laparoscopische ingrepen. Alle trainingsdagen vinden plaats in een van de drie LIMIS Trainingscentra, nl. Leeuwarden, Roermond en Veldhoven.

Trainingsdoel

Aankomend chirurgen met een aantoonbare basale laparoscopische ervaring worden getraind in alle aspecten van de laparoscopische chirurgie van het colon. Er wordt getraind in zowel de benigne als maligne aandoeningen van het colon.

Na de training is de trainee chirurg voldoende ervaren om laparoscopisch te opereren.

Doelgroep

Ouderejaars en jonge klare chirurgen met een aantoonbare basale laparoscopische ervaring, die met deze techniek willen gaan werken.

Trainingsmethode

Er wordt gebruik gemaakt van het beproefde systeem van side-by-side training in live procedures in een van de drie trainingscentra van LIMIS. De trainee-chirurg opereert onder toeziend oog van de trainer-chirurg.

Na afloop van de training blijft de trainer-chirurg voor de trainee-chirurg aanspreekbaar voor begeleiding.

Duur van de training

De cursus omvat 24 laparoscopische colon ingrepen, twee per dag. De training wordt op individuele basis aangepast om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de ervaringen van de trainee-chirurg.

De planning van het trainingsprogramma wordt in overleg met de trainee-chirurg vastgesteld.

Instructeur-chirurgen

Chr. Hoff
Prof. dr. J.P.E.N. Pierie
Dr. E.R. Totté
S.A. Koopal
J. Leijtens
G. Slooter

Kosten

De kosten van de gehele training bedragen € 12.500,-
De training is vrijgesteld van btw.

Aanmelden

Klik hier voor link naar inschrijfformulier.
Na ontvangst van het formulier wordt contact opgenomen over planning van de training.


Meer informatie over de training

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer Hessel Bouma, coördinator opleiding en training LIMIS.
Tel: 058 - 2866971
E-mail: hessel.bouma@znb.nl

Bekijk hier de folder