Laparoscopische colon chirurgie tweede man

In de praktijk blijkt het opzetten van de laparoscopische colon chirurgie in een ziekenhuis waar dit tot die tijd nog niet gebeurde soms lastig met één chirurg. LIMIS biedt ook een verkorte training aan.


De training is qua opzet vergelijkbaar met de “reguliere” colon training maar omvat 12 ingrepen. Er wordt van uit gegaan dat de zittende reeds getrainde laparoscopisch chirurg de tweede helft van de training zelf kan verzorgen.


Trainingsdoel

Chirurgen met een aantoonbare basale laparoscopische ervaring worden getraind in alle aspecten van de laparoscopische chirurgie van het colon. Er wordt getraind in zowel de benigne als maligne aandoeningen van het colon.

Na de training is de trainee chirurg voldoende ervaren om met zijn / haar collega, die de reguliere training heeft gedaan, in het eigen ziekenhuis laparoscopisch te opereren.

Doelgroep

Chirurgen met een aantoonbare basale laparoscopische ervaring, die in hun eigen ziekenhuis met deze techniek willen gaan werken en waar al een chirurg werkt die de reguliere training heeft doorlopen.

Trainingsmethode

Er wordt gebruik gemaakt van het beproefde systeem van side by side training in live procedures in een van de drie trainingscentra van LIMIS (Leeuwaarden, Veldhoven en Roermond). De trainee-chirurg opereert onder toeziend oog van de trainer-chirurg.

Na afloop van de training blijft de trainer-chirurg voor de trainee-chirurg aanspreekbaar voor begeleiding.

Duur van de training

De cursus omvat 12 laparoscopische colon ingrepen, 10 in een trainingscentrum van LIMIS en 2 in het eigen ziekenhuis. De training wordt op individuele basis aangepast om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de ervaringen en “huis-“omstandigheden van de trainee-chirurg.

De planning van het trainingsprogramma wordt in overleg met de trainee-chirurg vastgesteld.

Instructeur-chirurgen

Chr. Hoff
Prof. dr. J.P.E.N. Pierie

Dr. E.R. Totté

S.A. Koopal

J. Leijtens
G. Slooter

Kosten

De kosten van de gehele training bedragen € 8.750,-
De training is vrijgesteld van btw.

Aanmelden

Klik hier voor link naar aanmeldingsformulier.
Na ontvangst van het formulier wordt contact opgenomen over planning van de training.

Meer informatie over de training

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de heer Hessel Bouma, coördinator opleiding en training LIMIS
Tel: 058 286 6971
E-mail: hessel.bouma@znb.nl