Innovatie

LIMIS combineert specifieke medische kennis met markt en business relevantie naar innovatieve nieuwe technieken, producten en concepten. Hierbij werkt LIMIS per project samen met verschillende marktpartijen, zoals specialistische bedrijven, zorginstellingen, HBO-instellingen en universiteiten.

Virtuele Operatiekamer als trainingstool

Virtuele operatiekamer

De virtuele operatiekamer (OK) is een online trainingstool voor OK-assistenten. Dit is een innovatie van LIMIS en wordt in samenwerking met Grendel Games ontwikkeld. OK-assistenten leren om te gaan met ingewikkelde OK-apparatuur en in te spelen op reële situaties. Dit draagt bij aan een veilige en efficiënte OK-omgeving.

De virtuele OK is een volledig ingerichte virtuele operatieruimte waarin je met je muis of controler naar de apparatuur toe kunt lopen en kunt bedienen. De virtuele instrumenten hebben alle mogelijkheden die de echte apparatuur ook heeft. In de virtuele ruimte kun je realistische problemen simuleren en leren hoe je die kunt oplossen. Het is een goede manier om op speelse wijze de operatietechniek te trainen.

ICT speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van trainingsprogramma's. Dit heeft veel voordelen. De chirurg oefent niet op een patiënt en kan dus geen schade aanrichten. De oefening kan zo vaak worden gedaan als nodig is. Het programma houdt de score bij en laat zien wie een bepaalde training al heeft gedaan. Bovendien geeft de virtuele ruimte informatie over de inrichting van de operatiekamer en de ergonomie. De virtuele operatiekamer wordt ontwikkeld in een samenwerking met Grendel Games en Olympus Europe. Er zijn nu een aantal scenario's gereed. We gaan dit de komende tijd verder uitbouwen.

Lap Wii Trainer

Lap Wii Trainingstool

De Nintendo Wii U Laparoscopie Trainer is een trainingsgame voor laparoscopische vaardigheden op een standaard Nintendo Wii U ter vervanging van een dure simulator. Deze innovatie wis ontwikkeld door Cutting Edge, een samenwerkingsverband tussen UMCG, Grendel Games en LIMIS. Hierbij is een goedkope, innovatieve en duurzame oplossing ontwikkeld voor het trainen van vaardigheden benodigd voor kijkoperaties. Uit onderzoek blijkt dat simulatoren vaak saai, ineffectief en duur zijn. Door hun technische hoogstandjes zijn simulatoren vatbaar voor defecten en zorgen voor hoge onderhoudskosten. Daarom is het samenwerkingsverband ontstaan en is samen met spelontwikkelaars een uitdagende, toegankelijke en gevalideerde oplossing ontwikkeld. De hardware ontwikkeling vond plaats in een partnership met Pezy Product Innovation.

Dr. Maarten Jalink promoveerde op onderzoek naar de validatie van dit project en de titel van zijn proefschrift is: ‘Validation of a video game made for training laparoscopic skills". Kijk ook op

De game 'UNDERGROUND' is eind 2015 geintroduceerd en is te koop op de Nintendo site.

Meer informatie over de game 'undergroud' kunt u vinden op klik hier

E-coaching programma overgewicht

Overgewicht en obesitas vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid: overgewicht leidt onherroepelijk tot gezondheidsklachten. LIMIS heeft het initiatiefgenomenom de mogelijkheden die

e-Health biedt, toe te passen op het verbeteren van de gezondheid van mensen met overgewicht en obesitas. Door de online oplossing kunnen we grote groepen mensen helpen tegen relatief lage kosten.

Het programma richt zich op blijvende gedragsverandering. Het is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en veel kennis onder andere uit het MCL en de eigen LIMIS organisatie. Uniek is dat deelnemers persoonlijke advies krijgen en het programma op een interactieve wijze de deelnemers stimuleert om voldoende input te leveren. Bovendien biedt het programma de mogelijkheid tot  interactie met andere deelnemers.

Om deelnemers te stimuleren en te motiveren zijn er ook een aantal educatieve games opgenomen in het programma. Hiermee kunnen deelnemers op speelse wijze keuzes leren maken op het gebied van voeding en beweging.

Samen met onder andere internet service bureau Coolminds in Leeuwarden en diverse MKB-bedrijven is het platform gebouwd. Na 2 testrondes is het programma BlijvendinBalans op 1 oktober 2014 geintroduceerd en kunnen deelnemers een abonnement afsluiten.

Voor meer informatie kijk op www.blijvendinbalans.nl klik hier

LapVas Imaging project: verminderen naadlekkage bij darmtumor operaties

laparoscopische chirurgie

Naadlekkage na een darmtumoroperatie is een wereldwijd voorkomende zeer ernstige klinische complicatie en treedt in gemiddeld 10% van deze operaties op. Indien het aantal naadlekkages teruggedrongen wordt, betekent dit minder patiënten die overlijden n.a.v. ernstige complicaties van een naadlekkage, minder her-operaties, wezenlijk minder Intensive Care dagen en een beter herstel van patiënten. En uiteraard minder zorgkosten.

Eerder onderzoek door diverse onderzoeksgroepen in de wereld heeft een sterke relatie aangetoond tussen de kwaliteit van de doorbloeding van de te hechten darm en de kans op naadlekkage. Bij een slechte doorbloeding is de kans veel groter dat er ca. 4 dagen na de operatie een naadlekkage optreedt. De chirurg kan momenteel nog niet zien waar de doorbloeding het beste is en dus waar hij of zij de darm het beste kan doornemen. Dit terwijl de mate van doorbloeding over de darm verschillend is.

De LapVas-Imaging technologie van LIMIS-Development geeft de chirurg inzicht in de kwaliteit van de doorbloeding. Dit levert een nieuwe beslisparameter op voor de opererende chirurg. Het gaat hierbij met name om een minimaal invasieve toepassing.

In dit project werken we samen met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) met de Computervision groep van lector Jaap van Loosdrecht, met diverse specialisten van het MCL en enkele MKB-bedrijven.

In een experimentele opzet, vergelijkbaar met de opstelling voor het uiteindelijk onderzoek op de operatiekamer, is eerder aangetoond dat m.b.v. gebruik van de speciaal ontwikkelde optische LapVas-Imaging technologie de microcirculatie in de vinger realtime duidelijk zichtbaar gemaakt kan worden.Op basis daarvan en na goedkeuring van de Ethische Commissie is dmv klinisch onderzoek in 2016 en 2017 inmiddels de doorbloeding/microcirculatie (ischemie en reperfusie) ook in de darm duidelijk aangetoond m.b.v. deze LapVas-technologie en algoritmen.

Bescherming van deze innovatieve ontwikkelde technologie gebeurt d.m.v. octrooi.

Tevens is de LapVas technologie een platformtechnologie die na de toepassing bij darmtumor operaties, ook nieuwe toepassingen en ontwikkelingen mogelijk kunnen maken bijvoorbeeld t.b.v. orgaan transplantaties, KNO-ingrepen en neurochirurgie.

De volgende fase is het verder ontwikkelen van referentie-setting van de imaging per patiënt en verdere finetuning van de technologie en ontwikkeling van prototype tot het eindproduct. Voor deze laatste fase is additionele financiering nodig en daar wordt dan ook aan gewerkt.

Mocht u vragen hebben m.b.t. het LapVas project, dan kunt u een mail sturen naar hessel.bouma@znb.nl

Het LIMIS LapVas project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Economische Zaken, het Samenwerkingsverband Noord Nederland en de provincie Fryslân.