Nieuwsberichten

Praktische deel scholing operatieassistenten

Tweede scholing voor operatieassistenten succesvol verlopen

Op 9 en 10 maart 2012 heeft de tweede scholing laparoscopische chirurgie voor operatieassistenten plaatsgevonden. In totaal namen 17 operatieassistenten deel uit ziekenhuizen uit het hele land. Eén meer dan het maximum aantal deelnemers dat voor de scholing eigenlijk wordt aangehouden. Het theoriedeel op vrijdag en het praktijkdeel op zaterdag is door de cursisten hoog gewaardeerd. Uit de evaluatie bleek dat op een schaal van 1 tot 5 de scholing inhoudelijk (theorie) een 4 heeft gescoord en het praktische deel een 4,6. Alle cursisten hebben de vraag of ze de scholing aan een collega zouden aanbevelen met "ja" beantwoord. Een geweldige score.

Project Springboard 2.0 - Med. Technologie officieel van start

De officiële start van Springboard 2.0 vond op 2 december 2011 plaats op het Health Park North in Roden. Springboard 2.0 is een project in het kader van actief en gezond ouder worden. Het heeft als doel de medische technologiesector in Noord-Nederland te ontwikkelen tot een topsector met bedrijvigheid, kennis en kunde op het gebied van medische producten, processen, diensten en toegepast onderzoek. Hiermee past dit project naadloos in het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), waarin dergelijke initiatieven onder een gezamenlijke noemer gebundeld worden.

Hessel Bouma presenteert Serious Gaming technieken op conferentie “Lernen in virtuellen Welten”.

Hessel Bouma is uitgenodigd om op 28 september 2011 op de conferentie "Lernen in virtuellen Welten" in het European Surgical Institute van Johnson & Johnson in Hamburg een presentatie te geven over LIMIS. Het gaat daarbij met name om de projecten die LIMIS in uitvoering heeft op het gebied van de ontwikkeling van simulatoren in de opleiding van chirurgen en het gebruik van Serious Gaming technieken. De titel van zijn presentatie is "Virtual Reality / Serious Gaming for OR & Surgery".