Lapvas-project Nieuwsitem Provincie Friesland

Visualisatie van micro-circulatie in de darmwand.

Het LapVas (Laparoscopic Vascular Device) project gaat om onderzoek en ontwikkeling van een medisch hulpmiddel voor chirurgen, bedoeld voor het reduceren van naadlekkages na darmtumor-operaties.Het uiteindelijke zeer innovatieve product maakt voor de chirurg de mate van doorbloeding zichtbaar over de darmwand. Hiermee voorziet LIMIS Development BV met het product in de vraag van chirurgen om “een diagnostische methode toe te passen tijdens laparoscopische chirurgie (kijkgat-operaties), voor het bepalen van de weefselkwaliteit van de darmnaad ter voorkoming van naadlekkages”. Het product zal zodoende bijdragen aan het verminderen van het aantal naadlekkages (verhogen van de patiëntveiligheid en een flinke kostenreductie).In de afbeelding wordt ter illustratie de visualisatie met deze techniek in een vinger getoond.

  wordt weergegeven

 

 wordt weergegeven

(boven) Flowafbeelding van de vinger met een normale doorbloeding (rood = hoge flow, blauw = geen flow) 
(onder) Flowafbeelding van dezelfde vinger zonder doorbloeding (tijdens afklemming bovenarm) (rood = hoge flow, blauw = geen flow)

Bij het onderzoek en de ontwikkeling zijn naast LIMIS-Development BV het MCL en de NHL betrokken. Ten behoeve van het klinisch onderzoek binnen het MCL zijn dat met name Chirurgen, Intensive Care, het Operatie Centrum en de Medisch Instrumentele Dienst. Bij de NHL is dat de gespecialiseerde hightech Computer-Vision groep.

In een volgende fase zal ook een MKB-bedrijf worden betrokken bij de verdere ontwikkeling en productie van producten. De ambitie is uiteindelijk wereldwijde export van deze levensreddende en kostenbesparende technologische producten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hessel Bouma +31650236438 of kijk op de website

Bron:nieuwsbrief Zorgeconomie Provincie Fryslan december 2016