Over ons

LIMIS staat voor innovaties in de gezondheidszorg.

Onze missie is helder:

“zinvolle innovatieve bijdragen leveren aan het verbeteren van de gezondheidszorg”

Visie

Momenteel staat de gezondheidszorg voor nieuwe uitdagingen. Moderne technologie stelt ons in staat de vaardigheden van chirurgen en andere medisch specialisten op een nog hoger peil te brengen. Ondertussen bedreigen welvaartsziekten en vergrijzing de betaalbaarheid van de zorg. ‘Healthy ageing’ staat dan ook terecht hoog op de agenda van de BV Nederland.

LIMIS ontwikkelt innovatieve producten en diensten waar de samenleving om vraagt. Denk b.v. aan de ontwikkeling van de virtuele operatiekamer op de PC voor OK-assistenten en chirurgen. Of aan ‘serious gaming’ voor chirurgen ter verbetering van hun oog-handcoördinatie. En wat te denken van een e-coachingsprogramma voor mensen met overgewicht die hun leefstijl willen veranderen. Maar ook is de ‘operatiekamer van de toekomst’ een interessant project.

Strategie

LIMIS investeert in innovatie in de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten in de zorg. Dat doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, zorgpartijen, universiteiten, hbo-instellingen en andere relevante, aan de zorg verwante disciplines. LIMIS valoriseert kennis, maar onderscheidt zich van andere kennisinstellingen door het daadwerkelijk naar de markt brengen van innovatieve concepten.

Geschiedenis

De geschiedenis van LIMIS begint rond het jaar 2000 bij de laparoscopische chirurgie (maatschap Heelkunde) van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Om deze innovatieve laparascopische techniek algemeen beschikbaar te maken voor chirurgen is LIMIS opgericht. Het instituut is geslaagd in zijn doelstelling en staat inmiddels nationaal bekend als hoogwaardig, gecertificeerd expertise- en trainingscentrum.

In 2010 is LIMIS gestart met het ontwikkelen van innovaties in HealthCare en bijbehorende productontwikkeling. Dit in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Kernwaarden

We vinden het belangrijk om te werken op een economische grondslag. Een professionele cultuur en zakelijke inslag zijn voor ons kernwaarden om als ‘healthcare innovations-ontwikkelaar’ ook in de toekomst blijvend succesvol te kunnen zijn.

 

Organisatie

LIMIS heeft als kernentiteiten LIMIS Development B.V. waarin productontwikkeling wordt gedaan en de Stichting LIMIS -Institute for HealthCare Innovations and Training.

Managing Director is:
Ir. Hessel A. Bouma

Medisch Hoofd LIMIS Training programma’s is:
Prof. dr. J.P.E.N. Pierie, Chirurg en opleider Heelkunde

Betrokken chirurgen

LIMIS heeft een Raad van Commissarissen / Toezicht met als leden:

  • Drs. M. Pool, directeur RUG Houdstermaatschappij B.V., voorzitter
  • Drs. Chr. Hoff, Chirurg maatschap Heelkunde Friesland