Trainingscentrum

LIMIS Trainingscentrum

Laparoscopische ingrepen behoren tot de basisvaardigheden, die verworven moeten worden tijdens de opleiding tot chirurg. Aan het eind van de opleiding tot algemeen chirurg anno 2011 zijn de diagnostische laparoscopie, de laparoscopische cholecystectomie en de laparoscopische appendectomie ingrepen die in principe worden beheerst. De complexe laparoscopische ingrepen vallen nog lang niet binnen de opleiding tot chirurg.

De verwachting is dat door de steeds frequentere toepassing van complexere minimaal invasieve technieken op korte termijn in Nederland grote behoefte ontstaat aan goed getrainde laparoscopische chirurgen om zo op verantwoorde wijze deze technieken te gaan toepassen.

Er zijn enkele uitstekende korte cursussen die de kans bieden om op een leuke manier kennis te maken met de complexe laparoscopische chirurgie.

Echter, chirurgen zullen niet direct deze complexere ingrepen zelfstandig gaan uitvoeren in hun eigen ziekenhuis na een dergelijke eerste kennismaking.
Om dit toch mogelijk te maken heeft LIMIS een gedegen side-by-side training ontwikkeld, waarbij een groot deel van de leercurve kan worden doorlopen in aanwezigheid van een ervaren laparoscopisch chirurg. Deze vorm van training is een beproefde en voor elke chirurg bekende manier om nieuwe technieken aan te leren.
LIMIS kan in het Medisch Centrum Leeuwarden door de aanwezige expertise in een deel van deze behoefte aan trainingsplaatsen voorzien.

Trainingslocaties

Het Medisch Centrum Leeuwarden is een groot perifeer ziekenhuis en lid van de Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen (STZ). De minimaal invasieve chirurgie is een van de speerpunten van de maatschap Heelkunde en de directie van het MCL. Om de laparoscopische chirurgie te faciliteren zijn 4 speciaal voor minimaal invasieve chirurgie aangepaste operatiekamers, zgn. “endosuites”, ingericht.
Andere trainingslocaties zijn het Laurentius ziekenhuis in Roermond en het MĂĄxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Beschikbare trainingen

Erkenningen en aanbevelingen

De Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie erkent de trainingen.
De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verwijst in een uitgebreid onderzoeksrapport over de invoering van de minimaal invasieve techniek (september 2007) naar LIMIS als voorbeeld voor een leercurve in een goed opgezet trainingsprogramma en langdurige begeleiding.
Veel reeds getrainde chirurgen geven er blijk van de training hoog te waarderen.

Accreditatie

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft de training laparoscopische colonchirurgie geaccrediteerd met 24 punten.

Accreditatie voor de andere trainingen wordt aangevraagd. De verwachting is dat ook deze trainingen geaccrediteerd worden.

Instructeur - chirurgen

Certificaat

Na het goed doorlopen van de training ontvangt de trainee chirurg het LIMIS certificaat.

Algemene voorwaarden

Voor de trainingen, scholingen en opleidingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.

Bij uw inschrijving verklaart u dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Klachtenprocedure

LIMIS streeft er naar om alle trainingen, scholingen en opleidingen zo compleet mogelijk aan te bieden. Zowel inhoudelijk als in de uitvoering. Desondanks kan het voorkomen dat een trainee of cursist een ander beeld heeft gehad van hetgeen waarvoor hij/zij heeft ingeschreven. In de evaluatie, die na elke training, scholing of opleiding plaatsvindt, kan dat aan de orde komen en kan er op worden gereageerd.

Een trainee of cursist, die ontevreden is of blijft over wat LIMIS heeft aangeboden, kan gebruik maken van de klachtenprocedure. Om die procedure te starten moet het klachtenformulier worden ingevuld en verzonden. Er kan gebruik worden gemaakt van het klachtenformulier op de website.